ielts preparation

IELTS with
brit LANGUAGE CENTRE

อาจารย์ผู้สอน IELTS ของเรา นอกจากจะเป็นครูเจ้าของภาษาแล้ว ครูยังมีประสบการณ์ด้านการสอน IELTS มามากกว่า 20 ปี รวมถึงมีประสบการณ์การออกแบบ พัฒนาและคุมสอบ IELTS โดยหลักสูตรทั้งหมดของเราถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS เพื่อให้นักเรียนของเราได้รู้ว่าต้องพัฒนาตรงไหนบ้าง ถึงจะได้คะแนนตามที่ต้องการ เพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS

เราเข้าใจดีว่านักเรียนของเราต้องการใช้เวลาในการเรียนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นหลักสูตรของเราจึงถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นหลัก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนของเรามีประสบการณ์มากมาย ทางผู้สอนจึงสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มโฟกัสไปที่จุดอ่อนของตัวเองได้

สถาบันเรามีตัวเลือกสำหรับหลักสูตร IELTS อย่างหลากหลาย:

 • เลือกเรียนที่สถาบันหรือเรียนออนไลน์
 • คลาสเรียนแบบกลุ่มเล็กหรือแบบตัวต่อตัว 1:1
 • เรียนวันธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
 • เน้นทั้ง 4 ทักษะ หรือโฟกัสไปที่ทักษะการเขียนและการพูดโดยเฉพาะ

เรามีการจัดทดสอบวัดระดับทั้ง 4 ทักษะฟรี (Placement Test) ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรและมีการทดสอบจำลองหลังเรียนจบหลักสูตรฟรี (Mock Test) เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำคะแนนได้ตามที่ต้องการ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนก่อนไปสอบจริง นอกจากนี้เรายังมีส่วนลดสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครมากกว่าหนึ่งหลักสูตร สำหรับรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร สามารถอ่านได้ตามด้านล่าง

อาจารย์ผู้สอน IELTS ของเรามีประสบการณ์ด้านการสอน IELTS มามากกว่า 50 ปี รวมถึงประสบการณ์การเป็น IELTS examiner อีกหลายปี หลักสูตรทั้งหมดของเราถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS เพื่อให้นักเรียนของเราได้รู้ว่าต้องพัฒนาตรงไหนบ้าง ถึงจะได้คะแนนตามที่ต้องการ

เราเข้าใจดีว่านักเรียนของเราต้องการใช้เวลาในการเรียนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นหลักสูตรของเราจึงถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นหลัก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนของเรามีประสบการณ์มากมาย ทางผู้สอนจึงสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มโฟกัสไปที่จุดอ่อนของตัวเองได้

สถาบันเรามีตัวเลือกสำหรับหลักสูตร IELTS อย่างหลากหลาย:

 • เลือกเรียนที่สถาบันหรือเรียนออนไลน์
 • คลาสเรียนแบบกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัว 1:1
 • เรียนวันธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
 • เน้นทั้ง 4 ทักษะ หรือโฟกัสไปที่ทักษะการเขียนและการพูดโดยเฉพาะ

เรามีการจัดทดสอบวัดระดับทั้ง 4 ทักษะฟรี (Placement Test) ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรและมีการทดสอบจำลองหลังเรียนจบหลักสูตรฟรี (Mock Test) เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำคะแนนได้ตามที่ต้องการ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนก่อนไปสอบจริง นอกจากนี้เรายังมีส่วนลดสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครมากกว่าหนึ่งหลักสูตร สำหรับรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร สามารถอ่านได้ตามด้านล่าง

TESTIMONIALS

แหล่งความรู้สำหรับนักเรียน IELTS

ที่ BRIT Language Centre เรามีแหล่งความรู้เพื่อเตรียมสอบ IELTS 2 แบบด้วยกัน:

Resources สำหรับหลักสูตร IELTS ทุกคอร์ส

 • Unlimited IELTS listening practice
 • Unlimited IELTS reading practice
 • Unlimited IELTS writing practice
 • Mock IELTS Test

Resources สำหรับทุกคน

ที่ BRIT Language Centre เรามีแหล่งความรู้ทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน:

Resources สำหรับหลักสูตร IELTS ทุกคอร์ส

 • Unlimited IELTS listening practice
 • Unlimited IELTS reading practice
 • Unlimited IELTS writing practice
 • Mock IELTS Test

Resources สำหรับทุกคน

IELTS Intensive

IELTS Intensive

 • หลักสูตรที่เน้นทั้ง 4 ทักษะ
 • 48 ชั่วโมง
 • Full-time: จันทร์-พฤหัสบดี (4 สัปดาห์)
  • 10:00 ถึง 13:00
 • Part-time: เสาร์-อาทิตย์ (8 สัปดาห์)
  • 10:00 ถึง 13:00
 • เรียนสดที่สถาบันหรือออนไลน์

หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด) นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาทักษะอย่างเจาะลึกเพื่อช่วยทำให้คะแนนสูงขึ้นในแต่ละทักษะย่อย

หลักสูตรนี้สามารถเรียนควบคู่ไปกับ IELTS W+S Booster หรือเรียนแยกกันก็ได้

นักเรียนของเรายังได้รับ IELTS Mock Test ฟรีสำหรับทั้ง 4 ทักษะหลังจากเรียนจบตามโปรแกรม เพื่อเตรียมสอบ IELTS นักเรียนจะได้เห็นว่าพร้อมที่จะสอบจริงหรือยังและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนวันสอบ

IELTS W+S Booster

IELTS W+S Booster

 • หลักสูตรที่เน้นทักษะการเขียนและการพูด
 • 48 ชั่วโมง
 • Full-time: จันทร์-พฤหัสบดี (4 สัปดาห์)
  • 14:00 ถึง 17:00
 • Part-time: เสาร์-อาทิตย์ (8 สัปดาห์)
  • 14:00 ถึง 17:00
 • เรียนสดที่สถาบันหรือออนไลน์

นักเรียนไทยส่วนมากจะรู้สึกว่าสองทักษะที่เป็นจุดอ่อนของพวกเขาก็คือทักษะการเขียนและการพูด หลักสูตร W+S Booster ของเราถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเพิ่มคะแนนในสองทักษะนี้ได้ตามที่ต้องการ

หลักสูตรนี้สามารถเรียนควบคู่ไปกับ IELTS Intensive หรือเรียนแยกกันก็ได้

เช่นเดียวกับหลักสูตร IELTS Intensive ของเรา นักเรียนยังได้รับการทดสอบ IELTS Mock ฟรีสำหรับทั้ง 4 ทักษะหลังจากเรียนจบตามโปรแกรม นักเรียนจะได้เห็นว่าพร้อมที่จะสอบจริงหรือยังและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนวันสอบ

IELTS Online

IELTS Online

Option 1: IELTS Intensive ช่วงตอนเย็น

 • หลักสูตรที่เน้นครบทั้ง4ทักษะ
 • 48 ชั่วโมง
 • จันทร์-พฤหัสบดี (6 สัปดาห์)
  • 18:30 ถึง 20:30

Option 2: IELTS Intensive วันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์

 • หลักสูตรที่เน้นครบทั้ง4ทักษะ
 • 48 ชั่วโมง
 • Full-time: จันทร์-พฤหัสบดี (4 สัปดาห์)
  • 10:00 ถึง13:00
 • Part-time:เสาร์-อาทิตย์ (8 สัปดาห์)
  • 10:00 ถึง 13:00

Option 3: IELTS W+S Booster – วันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์

 • หลักสูตรที่เน้นทักษะการเขียนและการพูด
 • 48 ชั่วโมง
 • Full-time : จันทร์-พฤหัสบดี (4 สัปดาห์)
  • 14:00 ถึง17:00
 • Part-time : เสาร์-อาทิตย์ (4 สัปดาห์)
  • 14:00 ถึง 17:00

เช่นกันกับหลักสูตรอื่น ๆ นักเรียนยังได้รับการทดสอบ IELTS Mock Test ฟรีสำหรับทั้ง 4 ทักษะหลังจากเรียนจบตามโปรแกรม นักเรียนจะได้เห็นว่าพร้อมที่จะสอบจริงหรือยังและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนวันสอบ

IELTS 1:1 Private

IELTS Private 1:1

 • หลักสูตรที่สามารถเลือกเองได้
 • 1 ถึง 100 ชั่วโมง
 • นักเรียนสามารถกำหนดตารางเรียนเองได้
 • เรียนได้ทั้งแบบที่สถาบันหรือแบบออนไลน์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการกำหนดตารางเวลาเรียนเองและอยากได้คำแนะนำจากอาจารย์เป็นการส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น / เนื้อหาหลักสูตรที่นักเรียนอยากเน้นด้วยตนเอง

หลักสูตร IELTS Private 1:1 ของทางสถาบันเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมและเหมาะที่สุด เนื่องจากหลักสูตรมีนักเรียนเพียงคนเดียว อาจารย์จะปรับหลักสูตรให้เหมาะสมตรงกับจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน หากนักเรียนต้องการพัฒนาตนเองอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลักสูตรนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรนี้ด้วย IELTS ระดับใดก็ได้ตั้งแต่คะแนนต่ำกว่า 4.0 จนถึง 7.5 ขึ้นไป ด้วยอาจารย์ผู้สอน IELTS มากประสบการณ์ของเรา นักเรียนสามารถมั่นใจได้ถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทักษะ IELTS ที่นักเรียนเลือก (หรืออาจจะทั้งสี่ทักษะเลย!)

IELTS Intensive

 • หลักสูตรที่เน้นทั้ง 4 ทักษะ
 • 48 ชั่วโมง
 • Full-time: จันทร์-พฤหัสบดี (4 สัปดาห์)
  • 10:00 ถึง 13:00
 • Part-time: เสาร์-อาทิตย์ (8 สัปดาห์)
  • 10:00 ถึง 13:00
 • เรียนสดที่สถาบันหรือออนไลน์

หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด) นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาทักษะอย่างเจาะลึกเพื่อช่วยทำให้คะแนนสูงขึ้นในแต่ละทักษะย่อย

หลักสูตรนี้สามารถเรียนควบคู่ไปกับ IELTS W+S Booster หรือเรียนแยกกันก็ได้

นักเรียนของเรายังได้รับ IELTS Mock Test ฟรีสำหรับทั้ง 4 ทักษะหลังจากเรียนจบตามโปรแกรม เพื่อเตรียมสอบ IELTS นักเรียนจะได้เห็นว่าพร้อมที่จะสอบจริงหรือยังและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนวันสอบ

IELTS W+S Booster

 • หลักสูตรที่เน้นทักษะการเขียนและการพูด
 • 48 ชั่วโมง
 • Full-time: จันทร์-พฤหัสบดี (4 สัปดาห์)
  • 14:00 ถึง 17:00
 • Part-time: เสาร์-อาทิตย์ (8 สัปดาห์)
  • 14:00 ถึง 17:00
 • เรียนสดที่สถาบันหรือออนไลน์

นักเรียนไทยส่วนมากจะรู้สึกว่าสองทักษะที่เป็นจุดอ่อนของพวกเขาก็คือทักษะการเขียนและการพูด หลักสูตร W+S Booster ของเราถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเพิ่มคะแนนในสองทักษะนี้ได้ตามที่ต้องการ

หลักสูตรนี้สามารถเรียนควบคู่ไปกับ IELTS Intensive หรือเรียนแยกกันก็ได้

เช่นเดียวกับหลักสูตร IELTS Intensive ของเรา นักเรียนยังได้รับการทดสอบ IELTS Mock ฟรีสำหรับทั้ง 4 ทักษะหลังจากเรียนจบตามโปรแกรม นักเรียนจะได้เห็นว่าพร้อมที่จะสอบจริงหรือยังและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนวันสอบ

IELTS Online

Option 1: IELTS Intensive ช่วงตอนเย็น

 • หลักสูตรที่เน้นครบทั้ง4ทักษะ
 • 48 ชั่วโมง
 • จันทร์-พฤหัสบดี (6 สัปดาห์)
  • 18:30 ถึง 20:30

Option 2: IELTS Intensive วันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์

 • หลักสูตรที่เน้นครบทั้ง4ทักษะ
 • 48 ชั่วโมง
 • Full-time: จันทร์-พฤหัสบดี (4 สัปดาห์)
  • 10:00 ถึง13:00
 • Part-time:เสาร์-อาทิตย์ (8 สัปดาห์)
  • 10:00 ถึง 13:00

Option 3: IELTS W+S Booster – วันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์

 • หลักสูตรที่เน้นทักษะการเขียนและการพูด
 • 48 ชั่วโมง
 • Full-time : จันทร์-พฤหัสบดี (4 สัปดาห์)
  • 14:00 ถึง17:00
 • Part-time : เสาร์-อาทิตย์ (4 สัปดาห์)
  • 14:00 ถึง 17:00

เช่นกันกับหลักสูตรอื่น ๆ นักเรียนยังได้รับการทดสอบ IELTS Mock Test ฟรีสำหรับทั้ง 4 ทักษะหลังจากเรียนจบตามโปรแกรม นักเรียนจะได้เห็นว่าพร้อมที่จะสอบจริงหรือยังและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนวันสอบ

IELTS Private 1:1

 • หลักสูตรที่สามารถเลือกเองได้
 • 1 ถึง 100 ชั่วโมง
 • นักเรียนสามารถกำหนดตารางเรียนเองได้
 • เรียนได้ทั้งแบบที่สถาบันหรือแบบออนไลน์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการกำหนดตารางเวลาเรียนเองและอยากได้คำแนะนำจากอาจารย์เป็นการส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น / เนื้อหาหลักสูตรที่นักเรียนอยากเน้นด้วยตนเอง

หลักสูตร IELTS Private 1:1 ของทางสถาบันเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมและเหมาะที่สุด เนื่องจากหลักสูตรมีนักเรียนเพียงคนเดียว อาจารย์จะปรับหลักสูตรให้เหมาะสมตรงกับจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน หากนักเรียนต้องการพัฒนาตนเองอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลักสูตรนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรนี้ด้วย IELTS ระดับใดก็ได้ตั้งแต่คะแนนต่ำกว่า 4.0 จนถึง 7.5 ขึ้นไป ด้วยอาจารย์ผู้สอน IELTS มากประสบการณ์ของเรา นักเรียนสามารถมั่นใจได้ถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทักษะ IELTS ที่นักเรียนเลือก (หรืออาจจะทั้งสี่ทักษะเลย!)

วิธีการสมัคร

1. ติดต่อผ่านทางอีเมล ส่ง line หรือโทรหาเรา BRIT Language Centre

2.นัดวันและเวลาสอบ IELTS Placement Test ฟรี

3.ทำแบบทดสอบวัดระดับ (Placement Test)

4. ได้รับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมของเรา

5. เลือกหลักสูตรและชำระเงิน

6. เริ่มเรียนได้เลย !

คำถามที่พบบ่อย

BRIT LC ได้ช่วยให้นักเรียนกว่า 100 คนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใน UK ด้วยหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Preparation course) และหลักสูตร pre-sessional อีกทั้งเรายังเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยใน UK สองแห่ง และเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันเราได้รับการการันตีแล้ว นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน IELTS ของเรายังมีประสบการณ์โดยรวมแล้วมากกว่า 50 ปี และรู้เกี่ยวกับการทดสอบอย่างครอบคลุม ผู้สอนของเรามีประสบการณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS และหลักสูตรของเรายังถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS เท่านั้น

แต่ละหลักสูตรข้างต้นมีค่าเรียนที่แตกต่างกัน หากนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหลักสูตร เช่น ค่าเรียน สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ info@brit-ielts.com หรือส่งข้อความมาหาเราทาง Line ID: brit-ielts หรือโทรหาเรา 063-929-2525.

เราจะจัดให้มีการทดสอบวัดระดับฟรี (เว้นแต่นักเรียนจะมีผลสอบ IELTS และรู้คะแนนของตนเองอยู่แล้ว) จากนั้นทางสถาบันเราจะให้คำแนะนำตามคะแนนที่นักเรียนทดสอบกับเราหรือคะแนน IELTS ที่มีอยู่แล้ว โดยทั่วไปแล้ว หากนักเรียนอยากจะปรับปรุงอะไรเพิ่ม เราขอแนะนำให้เรียน 4 หลักสูตรกับเรา: IELTS Intensive A และ IELTS W+S Booster A จากนั้น IELTS Intensive B และ W+S Booster B นักเรียนสามารถเรียนสองคอร์สต่อเดือนได้ ดังนั้นภายใน 2 เดือน นักเรียนจะพัฒนาคะแนนของตนเองได้ตามที่ต้องการ รวมถึงการที่นักเรียนทุ่มเทให้กับการเรียนด้วยเช่นกัน

สามารถผ่อนชำระได้ – นักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมผู้ดูแลของเรา

สถาบันของเราสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งใน Britain (Brit-Ed) และประเทศสก็อตแลนด์ (McDucation) พาร์ทเนอร์ของทางสถาบันเราได้ส่งนักเรียนกว่าหลายพันคนไปศึกษาต่อที่ UK

ส่งข้อความ

ติดต่อเรา

ห้องเลขที่ 10/56 ชั้นที่ 2 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

info@brit-ielts.com

+66 (0)63-929-2525

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า