เกี่ยวกับเรา

BRIT Language Centre เป็นสถาบันสอนภาษาที่ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาและช่วยให้นักเรียนสามารถทำตามความฝันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตที่สดใส ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ทางสถาบันได้จัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศ อาจารย์ของทางโรงเรียนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS และเป็นเจ้าของภาษา มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยมาเป็นเวลานานหลายปี

จุดเด่นของสถาบัน BRIT Language Centre คือ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว ทางสถาบันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วยตนเองแบบครบวงจร

เพื่อให้นักเรียนของสถาบัน BRIT Language Centre ได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทางสถาบันได้ร่วมมือบริษัท BRIT – Education UK และ บริษัท McDucation – Study in Scotland ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ การเตรียมตัวสมัครเรียนมหาวิทยาลัย การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS และงานสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ที่ทางเราจัดขึ้นเช่น การให้ความรู้ด้านการเขียน Statement of Purpose (SOP) และการเตรียมตัวสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกับนักเรียนทั้งสิ้น

สถาบันเรายังเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเกียรติในการเปิดสอนหลักสูตร Pre-sessional English โดยได้รับการรับรองและการยอมรับจากหลายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษในการเข้าถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ

BRIT Language Centre เป็นสถาบันสอนภาษาที่ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาและช่วยให้นักเรียนสามารถทำตามความฝันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตที่สดใส ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ทางสถาบันได้จัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศ อาจารย์ของทางโรงเรียนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS และเป็นเจ้าของภาษา มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยมาเป็นเวลานานหลายปี

จุดเด่นของสถาบัน BRIT Language Centre คือ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว ทางสถาบันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วยตนเองแบบครบวงจร

เพื่อให้นักเรียนของสถาบัน BRIT Language Centre ได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทางสถาบันได้ร่วมมือบริษัท BRIT – Education UK และ บริษัท McDucation – Study in Scotland ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ การเตรียมตัวสมัครเรียนมหาวิทยาลัย การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS และงานสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ที่ทางเราจัดขึ้นเช่น การให้ความรู้ด้านการเขียน Statement of Purpose (SOP) และการเตรียมตัวสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกับนักเรียนทั้งสิ้น

สถาบันเรายังเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเกียรติในการเปิดสอนหลักสูตร Pre-sessional English โดยได้รับการรับรองและการยอมรับจากหลายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษในการเข้าถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ

ส่งข้อความ

ติดต่อเรา

ห้องเลขที่ 10/56 ชั้นที่ 2 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110